רכבת ישראל

רכבת ישראל בע"מ (באנגלית: .Israel Railways Ltd) היא חברה ממשלתית המפעילה את התחבורה המסילתית בישראל. החברה עוסקת בשינוע נוסעים ומטען באמצעות רכבות ואחראית גם על הפעלת תחנות הנוסעים ותחנות טעינת משא וכן, על תכנון ופיתוח תשתיות הרכבת במדינה. מנכ"ל החברה הוא יצחק (חקי) הראל. שורשי רכבת ישראל טמונים בהתפתחות הרכבות בארץ ישראל לפני קום המדינה, מהנחת מסילת הרכבת לירושלים בסוף המאה ה-19 עד החלטת המוסדות הלאומיים באפריל 1948 על הקמת חברת רכבת ישראל. ניתן לחלק את ההיסטוריה של הרכבות בארץ ישראל טרם קום המדינה לשלוש תקופות - תקופת השלטון העות'מאני, תקופת מלחמת העולם הראשונה ותקופת המנדט הבריטי. בתקופת העות'מאנים הונחה מסילת הרכבת לירושלים (1892), נוסדה רכבת העמק (1905) ובשפלה הונחה המסילה המזרחית בין עפולה לבאר שבע (1915). בתקופת מלחמת העולם הראשונה הצבא הבריטי התקדם צפונה מחצי האי סיני לכיוון עזה, וכל אספקתו התבססה על מסילת רכבת שהונחה עם התקדמות החיילים. במקביל הטורקים עקרו את הקטע המערבי של מסילת הרכבת לירושלים (הקטע שחיבר בין יפו ולוד) והשתמשו במסילה המזרחית כציר לוגיסטי בעודם סוללים את המשך הדרך לעבר ניצנה

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
רכבתירכבתכבתרבתרכתרכב
כתכברב4כבת5כבתאכבת
עכבתככבתגכבתקכבתרקבתררבת
ראבתרעבתרנבתרהבתרבבתרגבת
רךבתרןבתרםבתרפבתרףבתרץבת
רתבתרלבתרכבתרכדתרכגתרככת
רכהתרכסתרכבחרכבלרכבךרכבצ
רכבץר4כבתר5כבתראכבתרעכבתרככבת
רגכבתרקכבתרכקבתרכרבתרכאבתרכעבת
רכנבתרכהבתרכבבתרכגבתרכךבתרכןבת
רכםבתרכפבתרכףבתרכץבתרכתבתרכלבת
רככבתרכבדתרכבגתרכבכתרכבהתרכבסת
רכבתחרכבתלרכבתךרכבתצרכבתץ4רכבת
5רכבתארכבתערכבתכרכבתגרכבתקרכבת
רקכבתררכבתראכבתרעכבתרנכבתרהכבת
רבכבתרגכבתרךכבתרןכבתרםכבתרפכבת
רףכבתרץכבתרתכבתרלכבתרככבתרכדבת
רכגבתרככבתרכהבתרכסבתרכבחתרכבלת
רכבךתרכבצתרכבץתררכבתרככבתרכבבת
כרבתבכרתרבכתרתבכרכתבישראל
שראליראלישאלישרלישראשאל
שרלשראירליראישאאשראל
טשראלושראלחשראלצשראלמשראלנשראל
עשראלידראליסראליזראליש4אליש5אל
ישאאלישעאלישכאלישגאלישקאלישר5ל
ישר6לישרטלישרילישרעלישרכלישררל
ישראוישראןישראםישראךישראץישראת
ישראצישראחיאשראליטשראליושראליחשראל
יצשראלימשראלינשראליעשראלישדראלישסראל
ישזראלישר4אלישר5אלישראאלישרעאלישרכאל
ישרגאלישרקאלישרא5לישרא6לישראטלישראיל
ישראעלישראכלישרארלישראלוישראלןישראלם
ישראלךישראלץישראלתישראלצישראלחאישראל
טישראלוישראלחישראלצישראלמישראלנישראל
עישראלידשראליסשראליזשראליש4ראליש5ראל
ישאראלישעראלישכראלישגראלישקראלישר5אל
ישר6אלישרטאלישריאלישרעאלישרכאלישרראל
ישראולישראןלישראםלישראךלישראץלישראתל
ישראצלישראחליישראליששראלישרראלישראאל
שיראלרשיאלירשאליארשלישארלישלאר
ישרלא