האח הגדול

האח הגדול (באנגלית: Big Brother) הוא מונח שנטבע בספר "1984" של ג'ורג' אורוול. בספר, האח הגדול הוא כינוי למנהיג הכל יכול הנהנה מפולחן אישיות ועומד מעל לכל אפשרות לביקורת. האח הגדול הוא מנהיג מפלגת הסוצאנג (הלחם של "סוציאליזם אנגלי") השולטת באוקיאניה, מדינה דמיונית בה מתרחשת עלילת הספר. עלייתו התחילה בשנות השישים של המאה העשרים, כשכל מנהיגי המהפכה המקוריים של המפלגה הוצאו להורג בטיהורים הגדולים. עשור לאחר מכן, האח הגדול היה כבר מנהיגה הבלתי מעורער של המפלגה. אולם אורוול רומז בספר שהאח הגדול הוא דמות בדיונית שנוצרה על ידי המפלגה, כדי לשמש כמוקד ההזדהות עם המפלגה, כיוון שקל יותר להרגיש קרבה לאדם מאשר לגוף או לרעיון אידאולוגי. כחיזוק לכך אפשר להביא את העובדה שהאח הגדול הפך לדמות מיתולוגית, פרטיו ביוגרפיים מעורפלים, אין ביטחון מתי נולד, והאמונה הרווחת היא שהוא לעולם לא ימות. אין אדם באוקיאניה שיודע את שמו האמיתי או שראה אותו פנים אל פנים. האח הגדול מבקר את החברה של העולם המערבי, שכולנו חיים בה. זו שמשבשת את הפרטיות שלנו לעתים, וזו שעלינו לתת לה דין וחשבון. לימים, הפך "האח הגדול" למטבע לשון המתייחס לשלטון טוטליטרי או כזה שיש בו מאפיינים טוטליטריים. המציאות הדיסטופית שמתאר אורוול ב-"1984" רותמת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לפיקוח וניטור של חיי הפרט, ולכן המונח "האח הגדול" משמש לעתים קרובות בהתייחסות לפעולות שפוגעות באופן גס בפרטיות, בין אם מעורבים בהן מוסדות המדינה או חברות מסחריות


טעות כתבים
האחההאחאחהחהאא
גאחכאחעאחנאחבאחה5ח
ה6חהטחהיחהעחהכחהרח
האטהאוהאןהאלהאתהאצ
האמהאיהגאחהכאחהעאחהנאח
הבאחהא5חהא6חהאטחהאיחהאעח
האכחהארחהאחטהאחוהאחןהאחל
האחתהאחצהאחמהאחיגהאחכהאח
עהאחנהאחבהאחה5אחה6אחהטאח
היאחהעאחהכאחהראחהאטחהאוח
האןחהאלחהאתחהאצחהאמחהאיח
ההאחהאאחאהחחאההחאהגדול
גדולהדולהגולהגדלהגדוגול
גדלגדוהדלהדוהגוגגדול
כגדולעגדולנגדולבגדולהקדולהרדול
הכדולההדולהבדולהסדולהדדולהגקול
הגגולהגבולהגסולהגזולהגשולהגד7ל
הגד8להגדןלהגדללהגדחלהגדילהגדטל
הגדווהגדוןהגדוםהגדוךהגדוץהגדות
הגדוצהגדוחהגגדולהכגדולהעגדולהנגדול
הבגדולהגקדולהגרדולהגכדולהגהדולהגבדול
הגסדולהגדדולהגדקולהגדגולהגדבולהגדסול
הגדזולהגדשולהגדו7להגדו8להגדוןלהגדולל
הגדוחלהגדוילהגדוטלהגדולוהגדולןהגדולם
הגדולךהגדולץהגדולתהגדולצהגדולחגהגדול
כהגדולעהגדולנהגדולבהגדולהקגדולהרגדול
הכגדולההגדולהבגדולהסגדולהדגדולהגקדול
הגגדולהגבדולהגסדולהגזדולהגשדולהגד7ול
הגד8ולהגדןולהגדלולהגדחולהגדיולהגדטול
הגדוולהגדוןלהגדוםלהגדוךלהגדוץלהגדותל
הגדוצלהגדוחלההגדולהגגדולהגדדולהגדוול
גהדולדגהולהדגולהודגלהגודלהגלוד
הגדלו