בנק הפועלים

בנק הפועלים - בנק מסחרי בישראל. נכון לשנת 2010, הבנק נחשב לבנק הראשון בגודלו בישראל[1], ומעסיק כ-10,000 עובדים. הבנק נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית, והיה בשליטת ההסתדרות עד שנת 1983, עת הולאם עקב משבר מניות הבנקים. בשנת 1996 נמכר גרעין השליטה בבנק לקבוצת אריסון-דנקנר בראשות תד אריסון. בעלת השליטה הנוכחית בבנק היא חברת אריסון אחזקות שבשליטת שרי אריסון. בעלת עניין גדול בבנק היא חברת תעשיות מלח לישראל והמנכ"ל הבנק הוא ציון קינן. הבנק מפעיל סניפים גם בצפון אמריקה (ניו יורק, מיאמי וקנדה), אירופה (שווייץ ולוקסמבורג), דרום אמריקה, איי קיימן וסינגפור. מניות הבנק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. יהיה ברור לכל כי לא קבוצה זו או זו, מפלגה זו או זו יסדו את בנק הפועלים, אלא הסתדרות הפועלים הכללית(...) אין מטרת הבנק לעזור בגמילות חסד לפועל היחיד, אין מטרתו לעזור לפרט שיוכל בתורת פרט לעלות ולעבור על חבריו ו"להשתחרר" ממעמדו. בנק הפועלים הוא המוסד הכספי של מעמד הפועלים, ורצונו לשרת, את מעמד הפועלים כולו. מטרתו לעזור לכלל ציבור הפועלים המאורגן להקים את הקואופרטיבים שלו, רצונו לעזור לרכוש עמדות משקיות חדשות ולגלות וליצור אפשרויות עבודה חדשות.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
בנקהבנקנקבקבננ
דנקגנקכנקהנקסנקב8ק
ב9קבםקבךקבלקבחקבוק
בנקבכקבעקביקבמקבהק
בןקבנ3בנ4בנרבנכבנג
בנדבדנקבגנקבכנקבהנקבסנק
בנ8קבנ9קבנםקבנךקבנלקבנחק
בנוקבננקבנכקבנעקבניקבנמק
בנהקבנןקבנק3בנק4בנקרבנקכ
בנקגבנקדדבנקגבנקכבנקהבנק
סבנקב8נקב9נקבםנקבךנקבלנק
בחנקבונקבננקבכנקבענקבינק
במנקבהנקבןנקבנ3קבנ4קבנרק
בנכקבנגקבנדקבבנקבננקנבק
קנבבקנהפועליםפועליםהועליםהפעלים
הפוליםהפועיםהפועלםהפועליפעליםפולים
פועיםפועלםפועליהוליםהועיםהועלם
הועליהפעיםהפעלםהפעליהפולםהפולי
הפועיגפועליםכפועליםעפועליםנפועליםבפועלים
ה9ועליםה0ועליםהףועליםהךועליםהםועליםהםועלים
הפועליםהךועליםהץועליםהפ7עליםהפ8עליםהפןעלים
הפלעליםהפחעליםהפיעליםהפטעליםהפורליםהפואלים
הפוטליםהפויליםהפומליםהפונליםהפוהליםהפוכלים
הפועויםהפועןיםהפועםיםהפועךיםהפועץיםהפועתים
הפועציםהפועחיםהפועלאםהפועלטםהפועלוםהפועלחם
הפועלצםהפועלמםהפועלנםהפועלעםהפועליעהפועליי
הפועליחהפועליצהפועלינהפועלי9הפועלי0הפועליפ
הפועליףהפועליךהפועלילהפועליןהגפועליםהכפועלים
העפועליםהנפועליםהבפועליםהפ9ועליםהפ0ועליםהפףועלים
הפךועליםהפםועליםהפםועליםהפפועליםהפךועליםהפץועלים
הפו7עליםהפו8עליםהפוןעליםהפולעליםהפוחעליםהפויעלים
הפוטעליםהפוערליםהפועאליםהפועטליםהפועיליםהפועמלים
הפוענליםהפועהליםהפועכליםהפועלויםהפועלןיםהפועלםים
הפועלךיםהפועלץיםהפועלתיםהפועלציםהפועלחיםהפועליאם
הפועליטםהפועליוםהפועליחםהפועליצםהפועלימםהפועלינם
הפועליעםהפועליםעהפועליםיהפועליםחהפועליםצהפועליםנ
הפועלים9הפועלים0הפועליםפהפועליםףהפועליםךהפועליםל
הפועליםןגהפועליםכהפועליםעהפועליםנהפועליםבהפועלים
ה9פועליםה0פועליםהףפועליםהךפועליםהםפועליםהםפועלים
הפפועליםהךפועליםהץפועליםהפ7ועליםהפ8ועליםהפןועלים
הפלועליםהפחועליםהפיועליםהפטועליםהפורעליםהפואעלים
הפוטעליםהפויעליםהפומעליםהפונעליםהפוהעליםהפוכעלים
הפועוליםהפועןליםהפועםליםהפועךליםהפועץליםהפועתלים
הפועצליםהפועחליםהפועלאיםהפועלטיםהפועלויםהפועלחים
הפועלציםהפועלמיםהפועלניםהפועלעיםהפועליעםהפועליים
הפועליחםהפועליצםהפועלינםהפועלי9םהפועלי0םהפועליפם
הפועליףםהפועליךםהפועלילםהפועליןםההפועליםהפפועלים
הפוועליםהפועעליםהפועלליםהפועלייםפהועליםופהעלים
הופעליםהעופליםהפעוליםהפלעויםהפולעיםהפוילעם
הפועילםהפועםילהפועלםי