בנק הפועלים

בנק הפועלים - בנק מסחרי בישראל. נכון לשנת 2010, הבנק נחשב לבנק הראשון בגודלו בישראל[1], ומעסיק כ-10,000 עובדים. הבנק נוסד בשנת 1921 על ידי ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית, והיה בשליטת ההסתדרות עד שנת 1983, עת הולאם עקב משבר מניות הבנקים. בשנת 1996 נמכר גרעין השליטה בבנק לקבוצת אריסון-דנקנר בראשות תד אריסון. בעלת השליטה הנוכחית בבנק היא חברת אריסון אחזקות שבשליטת שרי אריסון. בעלת עניין גדול בבנק היא חברת תעשיות מלח לישראל והמנכ"ל הבנק הוא ציון קינן. הבנק מפעיל סניפים גם בצפון אמריקה (ניו יורק, מיאמי וקנדה), אירופה (שווייץ ולוקסמבורג), דרום אמריקה, איי קיימן וסינגפור. מניות הבנק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. יהיה ברור לכל כי לא קבוצה זו או זו, מפלגה זו או זו יסדו את בנק הפועלים, אלא הסתדרות הפועלים הכללית(...) אין מטרת הבנק לעזור בגמילות חסד לפועל היחיד, אין מטרתו לעזור לפרט שיוכל בתורת פרט לעלות ולעבור על חבריו ו"להשתחרר" ממעמדו. בנק הפועלים הוא המוסד הכספי של מעמד הפועלים, ורצונו לשרת, את מעמד הפועלים כולו. מטרתו לעזור לכלל ציבור הפועלים המאורגן להקים את הקואופרטיבים שלו, רצונו לעזור לרכוש עמדות משקיות חדשות ולגלות וליצור אפשרויות עבודה חדשות.


טעות כתבים
בנקהבנקנקבקבננ
דנקגנקכנקהנקסנקב8ק
ב9קבםקבךקבלקבחקבוק
בנקבכקבעקביקבמקבהק
בןקבנ3בנ4בנרבנכבנג
בנדבדנקבגנקבכנקבהנקבסנק
בנ8קבנ9קבנםקבנךקבנלקבנחק
בנוקבננקבנכקבנעקבניקבנמק
בנהקבנןקבנק3בנק4בנקרבנקכ
בנקגבנקדדבנקגבנקכבנקהבנק
סבנקב8נקב9נקבםנקבךנקבלנק
בחנקבונקבננקבכנקבענקבינק
במנקבהנקבןנקבנ3קבנ4קבנרק
בנכקבנגקבנדקבבנקבננקנבק
קנבבקנהפועליםפועליםהועליםהפעלים
הפוליםהפועיםהפועלםהפועליפעליםפולים
פועיםפועלםפועליהוליםהועיםהועלם
הועליהפעיםהפעלםהפעליהפולםהפולי
הפועיגפועליםכפועליםעפועליםנפועליםבפועלים
ה9ועליםה0ועליםהףועליםהךועליםהםועליםהםועלים
הפועליםהךועליםהץועליםהפ7עליםהפ8עליםהפןעלים
הפלעליםהפחעליםהפיעליםהפטעליםהפורליםהפואלים
הפוטליםהפויליםהפומליםהפונליםהפוהליםהפוכלים
הפועויםהפועןיםהפועםיםהפועךיםהפועץיםהפועתים
הפועציםהפועחיםהפועלאםהפועלטםהפועלוםהפועלחם
הפועלצםהפועלמםהפועלנםהפועלעםהפועליעהפועליי
הפועליחהפועליצהפועלינהפועלי9הפועלי0הפועליפ
הפועליףהפועליךהפועלילהפועליןהגפועליםהכפועלים
העפועליםהנפועליםהבפועליםהפ9ועליםהפ0ועליםהפףועלים
הפךועליםהפםועליםהפםועליםהפפועליםהפךועליםהפץועלים
הפו7עליםהפו8עליםהפוןעליםהפולעליםהפוחעליםהפויעלים
הפוטעליםהפוערליםהפועאליםהפועטליםהפועיליםהפועמלים
הפוענליםהפועהליםהפועכליםהפועלויםהפועלןיםהפועלםים
הפועלךיםהפועלץיםהפועלתיםהפועלציםהפועלחיםהפועליאם
הפועליטםהפועליוםהפועליחםהפועליצםהפועלימםהפועלינם
הפועליעםהפועליםעהפועליםיהפועליםחהפועליםצהפועליםנ
הפועלים9הפועלים0הפועליםפהפועליםףהפועליםךהפועליםל
הפועליםןגהפועליםכהפועליםעהפועליםנהפועליםבהפועלים
ה9פועליםה0פועליםהףפועליםהךפועליםהםפועליםהםפועלים
הפפועליםהךפועליםהץפועליםהפ7ועליםהפ8ועליםהפןועלים
הפלועליםהפחועליםהפיועליםהפטועליםהפורעליםהפואעלים
הפוטעליםהפויעליםהפומעליםהפונעליםהפוהעליםהפוכעלים
הפועוליםהפועןליםהפועםליםהפועךליםהפועץליםהפועתלים
הפועצליםהפועחליםהפועלאיםהפועלטיםהפועלויםהפועלחים
הפועלציםהפועלמיםהפועלניםהפועלעיםהפועליעםהפועליים
הפועליחםהפועליצםהפועלינםהפועלי9םהפועלי0םהפועליפם
הפועליףםהפועליךםהפועלילםהפועליןםההפועליםהפפועלים
הפוועליםהפועעליםהפועלליםהפועלייםפהועליםופהעלים
הופעליםהעופליםהפעוליםהפלעויםהפולעיםהפוילעם
הפועילםהפועםילהפועלםי