אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטה השוכנת על הר הכרמל בחיפה. בשנת 2006 היו רשומים באוניברסיטת חיפה כ-13,000 סטודנטים. מבלי להחשיב את מכון ויצמן למדע (שאינו מעניק תואר ראשון) זוהי האוניברסיטה הקטנה ביותר בישראל, לצד הטכניון, שאף בו למדו ב-2003 כ-13,000 סטודנטים. באוניברסיטה פועלות שש פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעים והוראתם, הפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות והפקולטה לחינוך. כמו כן פועלים במקום שישה בתי ספר: למינהל עסקים, לעבודה סוציאלית, להיסטוריה, לבריאות הציבור, למדעי המדינה ולמדעי הים. בשנת 1963 הוקם "המכון האוניברסיטאי של חיפה" ביוזמת ראש עיריית חיפה אבא חושי ומנהל מחלקת החינוך העירונית, משה רינות. מכון זה, ששכן בבית ארדשטיין ברחוב י. ל. פרץ שבהדר הכרמל, הוקם בחסותה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים. תוך שנים ספורות נעשה הבית צפוף מלהכיל את כל הסטודנטים. בעקבות זאת הועבר המכון האוניברסיטאי לכרמל, למבנה שבו שוכן כיום בי"ס עירוני ה', ובאוקטובר 1965 נכתבה מגילת אבן הפינה לקמפוס במקומו הנוכחי. המנכ"ל והנשיא הראשון של האוניברסיטה היה אליעזר רפאלי. בשנת 1972 זכה המכון בעצמאות אקדמית

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
אוניברסיטתחאוניברסיטתוניברסיטתאניברסיטתאויברסיטתאונברסיטת
אונירסיטתאוניבסיטתאוניבריטתאוניברסטתאוניברסיתאוניברסיט
ויברסיטתונברסיטתונירסיטתוניבסיטתוניבריטתוניברסטת
וניברסיתוניברסיטאנברסיטתאנירסיטתאניבסיטתאניבריטת
אניברסטתאניברסיתאניברסיטאוירסיטתאויבסיטתאויבריטת
אויברסטתאויברסיתאויברסיטאונבסיטתאונבריטתאונברסטת
אונברסיתאונברסיטאוניריטתאונירסטתאונירסיתאונירסיט
אוניבסטתאוניבסיתאוניבסיטאוניבריתאוניבריטאוניברסט
5וניברסיטת6וניברסיטתטוניברסיטתיוניברסיטתעוניברסיטתכוניברסיטת
רוניברסיטתא7ניברסיטתא8ניברסיטתאןניברסיטתאלניברסיטתאחניברסיטת
איניברסיטתאטניברסיטתאו8יברסיטתאו9יברסיטתאוםיברסיטתאוךיברסיטת
אוליברסיטתאוחיברסיטתאוויברסיטתאוניברסיטתאוכיברסיטתאועיברסיטת
אוייברסיטתאומיברסיטתאוהיברסיטתאוןיברסיטתאונאברסיטתאונטברסיטת
אונוברסיטתאונחברסיטתאונצברסיטתאונמברסיטתאוננברסיטתאונעברסיטת
אונידרסיטתאוניגרסיטתאוניכרסיטתאוניהרסיטתאוניסרסיטתאוניב4סיטת
אוניב5סיטתאוניבאסיטתאוניבעסיטתאוניבכסיטתאוניבגסיטתאוניבקסיטת
אוניברשיטתאוניברדיטתאוניברגיטתאוניברביטתאוניברזיטתאוניברסאטת
אוניברסטטתאוניברסוטתאוניברסחטתאוניברסצטתאוניברסמטתאוניברסנטת
אוניברסעטתאוניברסי6תאוניברסי7תאוניברסיותאוניברסיחתאוניברסיית
אוניברסיעתאוניברסיאתאוניברסיטחאוניברסיטלאוניברסיטךאוניברסיטצ
אוניברסיטץא5וניברסיטתא6וניברסיטתאטוניברסיטתאיוניברסיטתאעוניברסיטת
אכוניברסיטתארוניברסיטתאו7ניברסיטתאו8ניברסיטתאוןניברסיטתאולניברסיטת
אוחניברסיטתאויניברסיטתאוטניברסיטתאונ8יברסיטתאונ9יברסיטתאונםיברסיטת
אונךיברסיטתאונליברסיטתאונחיברסיטתאונויברסיטתאונניברסיטתאונכיברסיטת
אונעיברסיטתאונייברסיטתאונמיברסיטתאונהיברסיטתאונןיברסיטתאוניאברסיטת
אוניטברסיטתאוניוברסיטתאוניחברסיטתאוניצברסיטתאונימברסיטתאונינברסיטת
אוניעברסיטתאוניבדרסיטתאוניבגרסיטתאוניבכרסיטתאוניבהרסיטתאוניבסרסיטת
אוניבר4סיטתאוניבר5סיטתאוניבראסיטתאוניברעסיטתאוניברכסיטתאוניברגסיטת
אוניברקסיטתאוניברסשיטתאוניברסדיטתאוניברסגיטתאוניברסביטתאוניברסזיטת
אוניברסיאטתאוניברסיטטתאוניברסיוטתאוניברסיחטתאוניברסיצטתאוניברסימטת
אוניברסינטתאוניברסיעטתאוניברסיט6תאוניברסיט7תאוניברסיטותאוניברסיטחת
אוניברסיטיתאוניברסיטעתאוניברסיטאתאוניברסיטתחאוניברסיטתלאוניברסיטתך
אוניברסיטתצאוניברסיטתץ5אוניברסיטת6אוניברסיטתטאוניברסיטתיאוניברסיטת
עאוניברסיטתכאוניברסיטתראוניברסיטתא7וניברסיטתא8וניברסיטתאןוניברסיטת
אלוניברסיטתאחוניברסיטתאיוניברסיטתאטוניברסיטתאו8ניברסיטתאו9ניברסיטת
אוםניברסיטתאוךניברסיטתאולניברסיטתאוחניברסיטתאווניברסיטתאונניברסיטת
אוכניברסיטתאועניברסיטתאויניברסיטתאומניברסיטתאוהניברסיטתאוןניברסיטת
אונאיברסיטתאונטיברסיטתאונויברסיטתאונחיברסיטתאונציברסיטתאונמיברסיטת
אונניברסיטתאונעיברסיטתאונידברסיטתאוניגברסיטתאוניכברסיטתאוניהברסיטת
אוניסברסיטתאוניב4רסיטתאוניב5רסיטתאוניבארסיטתאוניבערסיטתאוניבכרסיטת
אוניבגרסיטתאוניבקרסיטתאוניברשסיטתאוניברדסיטתאוניברגסיטתאוניברבסיטת
אוניברזסיטתאוניברסאיטתאוניברסטיטתאוניברסויטתאוניברסחיטתאוניברסציטת
אוניברסמיטתאוניברסניטתאוניברסעיטתאוניברסי6טתאוניברסי7טתאוניברסיוטת
אוניברסיחטתאוניברסייטתאוניברסיעטתאוניברסיאטתאוניברסיטחתאוניברסיטלת
אוניברסיטךתאוניברסיטצתאוניברסיטץתאאוניברסיטתאווניברסיטתאונניברסיטת
אונייברסיטתאוניבברסיטתאוניבררסיטתאוניברססיטתאוניברסייטתאוניברסיטטת
ואניברסיטתנואיברסיטתאנויברסיטתאינוברסיטתאוינברסיטתאובינרסיטת
אונבירסיטתאונרביסיטתאונירבסיטתאוניסרביטתאוניבסריטתאוניביסרטת
אוניבריסטתאוניברטיסתאוניברסטיתאוניברסתטיאוניברסיתטחיפה
יפהחפהחיהחיפיהיפ
חפטיפהויפהןיפהליפהתיפה
ציפהמיפהייפהחאפהחטפהחופה
חחפהחצפהחמפהחנפהחעפהחי9ה
חי0החיףהחיךהחיםהחיםהחיפה
חיךהחיץהחיפגחיפכחיפעחיפנ
חיפבחטיפהחויפהחןיפהחליפהחתיפה
חציפהחמיפהחייפהחיאפהחיטפהחיופה
חיחפהחיצפהחימפהחינפהחיעפהחיפ9ה
חיפ0החיפףהחיפךהחיפםהחיפםהחיפפה
חיפךהחיפץהחיפהגחיפהכחיפהעחיפהנ
חיפהבטחיפהוחיפהןחיפהלחיפהתחיפה
צחיפהמחיפהיחיפהחאיפהחטיפהחויפה
חחיפהחציפהחמיפהחניפהחעיפהחי9פה
חי0פהחיףפהחיךפהחיםפהחיםפהחיפפה
חיךפהחיץפהחיפגהחיפכהחיפעהחיפנה
חיפבהחחיפהחייפהחיפפהיחפהפיחה
חפיהחהפיחיהפ