אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא מוסד להשכלה גבוהה הממוקם בבאר שבע. הוקמה ב-1969 ומ-1974 ידועה בשמה הנוכחי. באוניברסיטה פקולטות למדעי הטבע, הנדסה, מדעי הרוח והחברה, מדעי הבריאות ובית ספר לניהול. ב-2007 למדו באוניברסיטה מעל 18,000 סטודנטים לתוארי בוגר, מוסמך ודוקטור. נשיאת האוניברסיטה היא פרופסור רבקה כרמי, שהחליפה בתפקיד את פרופסור אבישי ברוורמן. בשנת 1962 הציע ראש העיר הראשון של באר שבע, דוד טוביהו, לפרופ' ארנסט דוד ברגמן ולקבוצה בעלת חזון להקים אוניברסיטה בנגב. התהליך לא היה פשוט ונמשך שנים אחדות. החל משנת 1962 התקיימו בבאר שבע הרצאות מטעם מכון ויצמן למדע, הטכניון והאוניברסיטה העברית. משנת 1963 פעלה בבאר שבע אגודה עות'מאנית במטרה לייסד אוניברסיטה בבאר שבע, שנקראה המכון להשכלה גבוהה בנגב. בשנת 1964 מינה משרד החינוך והתרבות ועדה לצורך בחינת האפשרות להקמת אוניברסיטה בנגב. עיריית באר שבע רכשה בשנת 1965 את "בית היאס", בניין ששימש בעבר כמלון, כדי שישמש לפעילותו של המכון להשכלה גבוהה בנגב. בשנת 1965 התקיימה שנת הלימודים הראשונה במסגרת המכון להשכלה גבוהה בנגב. עברו עוד מספר שנים עד שהמכון הוסב בצורה רשמית לאוניברסיטה. אוניברסיטת הנגב נוסדה בהוראת ממשלת ישראל בשנת 1969, ונפתחה בשנת הלימודים תש"ל. בחודש יוני שנת 1971 שם המוסד, שהיה קודם לכן "המכון להשכלה גבוהה בנגב", שונה באופן רשמי ל "אוניברסיטת הנגב". בשנת 1974, לאחר מותו של דוד בן-גוריון החליט חבר הנאמנים לשנות את שמה של האוניברסיטה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. פרופסור חיים חנני מונה להיות הרקטור הראשון של האוניברסיטה בשנת 1969. פרופסור משה פריבס נבחר להיות הנשיא הראשון של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת 1974. אוניברסיטת בן-גוריון התפתחה בקצב מהיר, בין אם בגידול במספר הסטודנטים ובין אם בפיתוח מסלולי לימוד חדשים בהתאם לדרישות השוק (כגון: הנדסת מערכות תקשורת, הנדסת ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה). בנוסף למסלולי הלימוד המבוקשים, סייעו המחיר הנמוך יחסית של הדיור והכלכלה בבאר שבע, האווירה הסטודנטיאלית וחיי החברה המפותחים ובכלל זה קהילות סטודנטיאליות פעילות (דוגמת סגו"ל או הבאר) בהתפתחות המוסד.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
אוניברסיטתבבן-גוריוןבאוניברסיטתוניברסיטתאניברסיטתאויברסיטת
אונברסיטתאונירסיטתאוניבסיטתאוניבריטתאוניברסטתאוניברסית
אוניברסיטויברסיטתונברסיטתונירסיטתוניבסיטתוניבריטת
וניברסטתוניברסיתוניברסיטאנברסיטתאנירסיטתאניבסיטת
אניבריטתאניברסטתאניברסיתאניברסיטאוירסיטתאויבסיטת
אויבריטתאויברסטתאויברסיתאויברסיטאונבסיטתאונבריטת
אונברסטתאונברסיתאונברסיטאוניריטתאונירסטתאונירסית
אונירסיטאוניבסטתאוניבסיתאוניבסיטאוניבריתאוניבריט
אוניברסט5וניברסיטת6וניברסיטתטוניברסיטתיוניברסיטתעוניברסיטת
כוניברסיטתרוניברסיטתא7ניברסיטתא8ניברסיטתאןניברסיטתאלניברסיטת
אחניברסיטתאיניברסיטתאטניברסיטתאו8יברסיטתאו9יברסיטתאוםיברסיטת
אוךיברסיטתאוליברסיטתאוחיברסיטתאוויברסיטתאוניברסיטתאוכיברסיטת
אועיברסיטתאוייברסיטתאומיברסיטתאוהיברסיטתאוןיברסיטתאונאברסיטת
אונטברסיטתאונוברסיטתאונחברסיטתאונצברסיטתאונמברסיטתאוננברסיטת
אונעברסיטתאונידרסיטתאוניגרסיטתאוניכרסיטתאוניהרסיטתאוניסרסיטת
אוניב4סיטתאוניב5סיטתאוניבאסיטתאוניבעסיטתאוניבכסיטתאוניבגסיטת
אוניבקסיטתאוניברשיטתאוניברדיטתאוניברגיטתאוניברביטתאוניברזיטת
אוניברסאטתאוניברסטטתאוניברסוטתאוניברסחטתאוניברסצטתאוניברסמטת
אוניברסנטתאוניברסעטתאוניברסי6תאוניברסי7תאוניברסיותאוניברסיחת
אוניברסייתאוניברסיעתאוניברסיאתאוניברסיטחאוניברסיטלאוניברסיטך
אוניברסיטצאוניברסיטץא5וניברסיטתא6וניברסיטתאטוניברסיטתאיוניברסיטת
אעוניברסיטתאכוניברסיטתארוניברסיטתאו7ניברסיטתאו8ניברסיטתאוןניברסיטת
אולניברסיטתאוחניברסיטתאויניברסיטתאוטניברסיטתאונ8יברסיטתאונ9יברסיטת
אונםיברסיטתאונךיברסיטתאונליברסיטתאונחיברסיטתאונויברסיטתאונניברסיטת
אונכיברסיטתאונעיברסיטתאונייברסיטתאונמיברסיטתאונהיברסיטתאונןיברסיטת
אוניאברסיטתאוניטברסיטתאוניוברסיטתאוניחברסיטתאוניצברסיטתאונימברסיטת
אונינברסיטתאוניעברסיטתאוניבדרסיטתאוניבגרסיטתאוניבכרסיטתאוניבהרסיטת
אוניבסרסיטתאוניבר4סיטתאוניבר5סיטתאוניבראסיטתאוניברעסיטתאוניברכסיטת
אוניברגסיטתאוניברקסיטתאוניברסשיטתאוניברסדיטתאוניברסגיטתאוניברסביטת
אוניברסזיטתאוניברסיאטתאוניברסיטטתאוניברסיוטתאוניברסיחטתאוניברסיצטת
אוניברסימטתאוניברסינטתאוניברסיעטתאוניברסיט6תאוניברסיט7תאוניברסיטות
אוניברסיטחתאוניברסיטיתאוניברסיטעתאוניברסיטאתאוניברסיטתחאוניברסיטתל
אוניברסיטתךאוניברסיטתצאוניברסיטתץ5אוניברסיטת6אוניברסיטתטאוניברסיטת
יאוניברסיטתעאוניברסיטתכאוניברסיטתראוניברסיטתא7וניברסיטתא8וניברסיטת
אןוניברסיטתאלוניברסיטתאחוניברסיטתאיוניברסיטתאטוניברסיטתאו8ניברסיטת
או9ניברסיטתאוםניברסיטתאוךניברסיטתאולניברסיטתאוחניברסיטתאווניברסיטת
אונניברסיטתאוכניברסיטתאועניברסיטתאויניברסיטתאומניברסיטתאוהניברסיטת
אוןניברסיטתאונאיברסיטתאונטיברסיטתאונויברסיטתאונחיברסיטתאונציברסיטת
אונמיברסיטתאונניברסיטתאונעיברסיטתאונידברסיטתאוניגברסיטתאוניכברסיטת
אוניהברסיטתאוניסברסיטתאוניב4רסיטתאוניב5רסיטתאוניבארסיטתאוניבערסיטת
אוניבכרסיטתאוניבגרסיטתאוניבקרסיטתאוניברשסיטתאוניברדסיטתאוניברגסיטת
אוניברבסיטתאוניברזסיטתאוניברסאיטתאוניברסטיטתאוניברסויטתאוניברסחיטת
אוניברסציטתאוניברסמיטתאוניברסניטתאוניברסעיטתאוניברסי6טתאוניברסי7טת
אוניברסיוטתאוניברסיחטתאוניברסייטתאוניברסיעטתאוניברסיאטתאוניברסיטחת
אוניברסיטלתאוניברסיטךתאוניברסיטצתאוניברסיטץתאאוניברסיטתאווניברסיטת
אונניברסיטתאונייברסיטתאוניבברסיטתאוניבררסיטתאוניברססיטתאוניברסייטת
אוניברסיטטתואניברסיטתנואיברסיטתאנויברסיטתאינוברסיטתאוינברסיטת
אובינרסיטתאונבירסיטתאונרביסיטתאונירבסיטתאוניסרביטתאוניבסריטת
אוניביסרטתאוניבריסטתאוניברטיסתאוניברסטיתאוניברסתטיאוניברסיתט
בן-גוריוןן-גוריוןב-גוריוןבןגוריוןבן-וריוןבן-גריון
בן-גויוןבן-גורוןבן-גוריןבן-גוריוןגוריוןן-וריון
ן-גריוןן-גויוןן-גורוןן-גוריןן-גוריוב-וריון
ב-גריוןב-גויוןב-גורוןב-גוריןב-גוריובןגריון
בןגויוןבןגורוןבןגוריןבןגוריובן-ויוןבן-ורון
בן-וריןבן-וריובן-גרוןבן-גריןבן-גריובן-גוין
בן-גויובן-גורודן-גוריוןגן-גוריוןכן-גוריוןהן-גוריון
סן-גוריוןב8-גוריוןב9-גוריוןבם-גוריוןבך-גוריוןבל-גוריון
בח-גוריוןבו-גוריוןבנ-גוריוןבכ-גוריוןבע-גוריוןבי-גוריון
במ-גוריוןבה-גוריוןבן-גוריוןבן-קוריוןבן-רוריוןבן-כוריון
בן-הוריוןבן-בוריוןבן-סוריוןבן-דוריוןבן-ג7ריוןבן-ג8ריון
בן-גןריוןבן-גלריוןבן-גחריוןבן-גיריוןבן-גטריוןבן-גו4יון
בן-גו5יוןבן-גואיוןבן-גועיוןבן-גוכיוןבן-גוגיוןבן-גוקיון
בן-גוראוןבן-גורטוןבן-גורווןבן-גורחוןבן-גורצוןבן-גורמון
בן-גורנוןבן-גורעוןבן-גורי7ןבן-גורי8ןבן-גוריןןבן-גורילן
בן-גוריחןבן-גורייןבן-גוריטןבן-גוריו8בן-גוריו9בן-גוריום
בן-גוריוךבן-גוריולבן-גוריוחבן-גוריוובן-גוריונבן-גוריוכ
בן-גוריועבן-גוריויבן-גוריומבן-גוריוהבן-גוריוןבדן-גוריון
בגן-גוריוןבכן-גוריוןבהן-גוריוןבסן-גוריוןבן8-גוריוןבן9-גוריון
בןם-גוריוןבןך-גוריוןבןל-גוריוןבןח-גוריוןבןו-גוריוןבןנ-גוריון
בןכ-גוריוןבןע-גוריוןבןי-גוריוןבןמ-גוריוןבןה-גוריוןבןן-גוריון
בן-גקוריוןבן-גרוריוןבן-גכוריוןבן-גהוריוןבן-גבוריוןבן-גסוריון
בן-גדוריוןבן-גו7ריוןבן-גו8ריוןבן-גוןריוןבן-גולריוןבן-גוחריון
בן-גויריוןבן-גוטריוןבן-גור4יוןבן-גור5יוןבן-גוראיוןבן-גורעיון
בן-גורכיוןבן-גורגיוןבן-גורקיוןבן-גוריאוןבן-גוריטוןבן-גוריוון
בן-גוריחוןבן-גוריצוןבן-גורימוןבן-גורינוןבן-גוריעוןבן-גוריו7ן
בן-גוריו8ןבן-גוריוןןבן-גוריולןבן-גוריוחןבן-גוריויןבן-גוריוטן
בן-גוריון8בן-גוריון9בן-גוריוןםבן-גוריוןךבן-גוריוןלבן-גוריוןח
בן-גוריוןובן-גוריוןנבן-גוריוןכבן-גוריוןעבן-גוריוןיבן-גוריוןמ
בן-גוריוןהבן-גוריוןןדבן-גוריוןגבן-גוריוןכבן-גוריוןהבן-גוריון
סבן-גוריוןב8ן-גוריוןב9ן-גוריוןבםן-גוריוןבךן-גוריוןבלן-גוריון
בחן-גוריוןבון-גוריוןבנן-גוריוןבכן-גוריוןבען-גוריוןבין-גוריון
במן-גוריוןבהן-גוריוןבןן-גוריוןבן-קגוריוןבן-רגוריוןבן-כגוריון
בן-הגוריוןבן-בגוריוןבן-סגוריוןבן-דגוריוןבן-ג7וריוןבן-ג8וריון
בן-גןוריוןבן-גלוריוןבן-גחוריוןבן-גיוריוןבן-גטוריוןבן-גו4ריון
בן-גו5ריוןבן-גואריוןבן-גועריוןבן-גוכריוןבן-גוגריוןבן-גוקריון
בן-גוראיוןבן-גורטיוןבן-גורויוןבן-גורחיוןבן-גורציוןבן-גורמיון
בן-גורניוןבן-גורעיוןבן-גורי7וןבן-גורי8וןבן-גוריןוןבן-גורילון
בן-גוריחוןבן-גורייוןבן-גוריטוןבן-גוריו8ןבן-גוריו9ןבן-גוריוםן
בן-גוריוךןבן-גוריולןבן-גוריוחןבן-גוריווןבן-גוריונןבן-גוריוכן
בן-גוריועןבן-גוריויןבן-גוריומןבן-גוריוהןבן-גוריוןןבבן-גוריון
בןן-גוריוןבן--גוריוןבן-גגוריוןבן-גווריוןבן-גורריוןבן-גורייון
בן-גוריווןןב-גוריון-ןבגוריוןב-ןגוריוןבג-ןוריוןבןג-וריון
בןוג-ריוןבן-וגריוןבן-רוגיוןבן-גרויוןבן-גירווןבן-גוירון
בן-גווירןבן-גורויןבן-גורןויבן-גוריןובנגבנגב
בגבבנבבנגנבנגבג
דנגבגנגבכנגבהנגבסנגבב8גב
ב9גבבםגבבךגבבלגבבחגבבוגב
בנגבבכגבבעגבביגבבמגבבהגב
בןגבבנקבבנרבבנכבבנהבבנבב
בנסבבנדבבנגדבנגגבנגכבנגה
בנגסבדנגבבגנגבבכנגבבהנגבבסנגב
בנ8גבבנ9גבבנםגבבנךגבבנלגבבנחגב
בנוגבבננגבבנכגבבנעגבבניגבבנמגב
בנהגבבנןגבבנגקבבנגרבבנגכבבנגהב
בנגבבבנגסבבנגדבבנגבדבנגבגבנגבכ
בנגבהבנגבסדבנגבגבנגבכבנגבהבנגב
סבנגבב8נגבב9נגבבםנגבבךנגבבלנגב
בחנגבבונגבבננגבבכנגבבענגבבינגב
במנגבבהנגבבןנגבבנקגבבנרגבבנכגב
בנהגבבנבגבבנסגבבנדגבבנגדבבנגגב
בנגכבבנגהבבנגסבבבנגבבננגבבנגגב
נבגבגנבבבגנבבבגנבנבג